Primena ekspandiranog perlitaExpandirani perlit kao osnovni proizvod koji se dobija pri preradi sirovog perlita ima svoju široku primenu u različitim granama industrije, u ovom tekstu ćemo pokušati da navedemo neke od najbitnijih primena ,mada sa svakim novim danom nađe se po neka nova primena ovog neverovatnog materijala, stoga ovaj tekst može postati nepotpun za kratak vremenski rok.

Građevinska industrija
Termo izolacija i perlit
Termoizolacija kao sve bitniji segment građevinske industrije u svojoj diverzibilnosti sadržveliki deo koji je posvećen perlit. Termoizolacija podova u objektima može se raditi sa čistim ekspandiranim perlitom kao osnovnim slojem pa se preko njega nanosi košuljica ili laki beton koji sačinjen od perlita koji je njegov glavni agregat.
Termoizolacija zidova može se vršiti sa čistim expandiranim perlitom kada su sendvič zidovi u pitanju a može se vršiti i sa proizvodom termoizolacioni malter u kome je pexpandirani perlit glavni agregat.
Termoizolacija industrijskih postrojenja naročito tankova za industrijski gas vrši se sa posebnom vrstom expandiranog perlita koji se zove Kriogeni perlit.
Termoizolacija industrijskih peći vrši se oblaganjem expandiranim perlitom a takođe se koristi i pri proizvodnji šamotne opeke.
Termoizolacija putem klimaza zidanje zidova koji u sebi sadrže visok procenat expandiranog perlita.
Termoizolacija krovnih konstrukcija gde se expandirani perlit u vidu ploča ili kao termoizoalcioni sloj koji se nalazi u sendviču između pokrivke i plafona tavana.
Termoizolacija i protiv požarnost (perlit nemože da gori i žari se tek na temperaturi preko 1000. C.) čini ga idealnim za proizvodnju protiv požarnih vrata,pregrada,dimnjaka.
Zvučna Izolacija koristi se kao dodatak za gips,malter gipsane table,izolaciju plafona i zidove za izolaciju zvuka na autoputevima.
Filer za boje,glet mase,dekorativne građevinske mešavine.
Filer za povećanje otpornosti asfalta na putevima.


Naftna industrija
expandirani perlit se koristi za cementiranje naftnih buštona i smanjenje gustoće blata.


Fitracija tečnosti i srodne industrije
Mleveni perlit u različitim granulometrijama koristi se kao fitracioni materijal za fitraciju tečnosti.
a. Fitracija piva
b. Fitracija Vina
c. Filtracija Limuske kiseline
d. Filtracija Šećera
e. Filtracija Skroba
f. Filtracija bombonskih sokova
h. Filtracija jestivih ulja
i. Filtracija glukoze
j. Filtracija voćnih sokova
k. Filtracija vode za bazene
l. Filtracija pijaće i flaširane vode
m. Filtracija bio dizel
n. Filtracija boja i lakova
nj. Filtracija fizioloških rastvora.
o. Filtracija tečnog stakla


Hemijska Industrija
Koristi se u mlevenog stanju kao filer za boje,plastiku,gumu, kao abraziv pri proizovdnji sredstava za ćišćenje kao što su paste za ruke i zube.


Tekstilna industrija
Expandirani perlit se koristi za beljenje i kamenovanje platna i džinsa.


Poljoprivreda
Agroperlit je expandirani perlit koji se koristi za korenovanje biljaka u hidroponiji,medijum za klijanje biljaka i njihov rast,transport biljaka,zeleni krovovi,kondicioniranje zemljišta. Kao suplement u stočnoj hrani. Kao nosač za pesticide,mineralna đubriva.


Ekologija
Kao medijum koji sakuplja prosute hemikalije,naftu,ulja i ostale tečne nečistoće.
Nove namene perlita koje su tenutno u fazi ispitivanja su vezane za namensku (vojnu industriju) gde se eksperimentiše sa novi okopima koji u sebi sadrže perlit.
Može se koristiti kao medijum koji sakuplja mikotoksine, po studiji Švajcarskog instituta za prehrambene tehnologije.
Avio industrija experimentiše sa perlitnim premazima za zaštitu delova opreme koji su izloženi extremnim temperaturama kao jeftinije rešenje umesto kompozinih materijala i keramike.
Ova lista novih primena će se stalno dopunjavati jer perlit je materijal kome sve namene nisu do kraja iscrpljene.