BP CLARIS - Visokokvalitetni bentonit za bistrenje vina i sokova


Visokokvalitetni bentonit za bistrenje vina i sokova


Termika ad Zrenjanin uspostavila je saradnju sa Bentoproduct d.o.o. iz Šipova, proizvođačem gotovih proizvoda na bazi visokokvalitetnog bentonita. Termika ad Zrenjanin kao generalni zastupnik, za Srbiju, vršiće distribuciju njihove nove linije proizvoda BP CLARIS.

U pitanju su vrhunski proizvodi za bistrenje vina i voćnih sokova, proizvedeni od pažljivo odabranog bentonita sa preko 90% montmorilonita kao aktivnog minerala koji igra ključnu ulogu u procesu bistrenja.

Prvi proizvod linije BP CLARIS koji će se pojaviti u komercijalnoj prodaji je Claris-p . Ponudićemo Vam nekoliko različitih formulacija (Claris-p, Claris-p30, Claris-p50, Claris-p70) kako biste putem laboratorijskih ispitivanja i industrijskih proba utvrdili koji od njih najbolje odgovara Vašim potrebama.