Propusnost pomoćnog filtracionog sredstva - Perfita


Još jedan parametar za karakterizaciju pomoćnih filtracionih sredstava.


Prilikom klasifikacije pomoćnih filtracionih sredstava jedna od njihovih bitnih karakteristika je propusnost. Propusnost nekog materijalaje međuzavisnost između gradijenta pritiska i brzine protoka fluida prilikom prolaska kroz poroznu sredinu.

Jedinica koja se koristi za merenje propusnosti poroznog materijala je Darcy (D). Jedan darcy ravan je proticaju 1 cm3 tečnosti viskoznosti 1 mPa·s, kroz porozan materijal površine 1 cm2, dužine 1 cm za 1 sekundu, pri pritisku od 1 bara, a pri kretanju tečnosti laminarnim režimom.

Odeljenje za kontrolu i razvoj Termike AD Zrenjanin, razvilo je internu metodu za određivanje filtracione propusnosti po Darcy-u (TR-UPL-01-024). Korišćenjem ove metode određene su prosečne vrednosti propusnosti po Darcy-u za paletu naših Perfit-a.