Eksterni audit upravljanja kvalitetom 2013. godine


U utorak 03.12.2013. godine Termika AD je uspešno prošla eksterni audit ISO sistema 9001:2008.Uspeh i odobravanje sertifikata potvrđuje da poslujemo i proizvodimo u skladu sa najvišim standardima kvaliteta, kao i da smo kompanija koja teži da svoje poslovanje uskladi sa standardima društvene odgovornosti. Napravili smo još jedan značajan korak u podizanju svesti o značaju kvaliteta i time opravdali stečeni ugled naše fabrike i prethodno dobijene sertifikate. Postojeći uspeh nas obavezuje da i dalje nastavimo primenu i kontinuirano poboljšanje postojećih sistema kvaliteta u našoj kompaniji i posvećenost menadžmenta i svih zaposlenih, jer kvalitetu doprinosi rad svakog pojedinca.