KRIOGENI PERLITAlumosilikatni materijal vulkanskog porekla termički se tretira na visokoj temperaturi pri čemu ekspandira i višestruko povećava svoju zapreminu. Ovako nastali materijal naziva se ekspandirani perlit.

Vrsta poizvoda: 100% ekspandirani perlit

Proizvod: Fabrički pripremljeni gotov građevinski materijal

Šifra proizvoda: 6801021

Naziv: Kriogeni perlit

PRIMENA

Koristi se za izolaciju sistema izrazito niskih temperatura, u slobodnom nasutom stanju u atmosferskom pritisku ili vakuumu. Na primer, tankovi i sfere sa vodonikom, helijumom, azotom, kiseonikom i LNG.


Dokumenta