Pored svog proizvodnog programa Termika DOO Zrenjanin, kao generalni distributer Bentoproduct-a doo iz Šipova, nudi vam proizvode na bazi bentonita.

Proizvodi za bistrenje vina i voćnih sokova, proizvedeni od bentonita sa preko 90% montmorilonita kao aktivnog minerala koji igra ključnu ulogu u procesu bistrenja.